gleam.io giveaways
gleamlist

Gleamio sweepstakes. Enter to Win Valkyr & Saryn Prime Vault Pack ! September 2019 on GleamDB.

Organizowany jest giveaway (na każdą platformę) na podwójny pakiet “Prime Vault Pack”:
 
Podwójny pakiet zawiera:
– Valkyr & Saryn Prime
– Cernos Prime
– Venka Prime
– Liset Prime
– Chordalla Prime
– Cycuta Sigil
– Saita Prime Operator Suit
– Cycuta Syandana
– Nikana Prime
– Spira Prime
– Valkyr Prime Glyphs
– Saryn Prime Glyphs
– 1200 Platinum

Zasady:

   UWAGA!!
 Po ogłoszeniu wyników (będą ogłaszane również na streamie) będę czekał
maksymalnie 24 godziny na kontakt ze strony osoby wylosowanej. Proszę
kontaktować się ze mną poprzez szepty na twitch.tv lub Twitter z konta,
które wygrało!

The special giveaway for Dual Saryn and Valkyr Prime Pack (on each platform)!
 
Podwójny pakiet zawiera:
– Valkyr & Saryn Prime
– Cernos Prime
– Venka Prime
– Liset Prime
– Chordalla Prime
– Cycuta Sigil
– Saita Prime Operator Suit
– Cycuta Syandana
– Nikana Prime
– Spira Prime
– Valkyr Prime Glyphs
– Saryn Prime Glyphs
– 1200 Platinum

Rules:

   ATTENTION!!
 After publishing the results of the giveaway, I will wait 24 hours to
be contacted by the winner. Please whisper me on twitch.tv or Twitter
from the account that won!

JOIN OUR MAIL LIST FOR EXCLUSIVE

Subscribe for best gleam giveaways!

Get Widget